Tvarovky

Vlastnosti:

- nízká tepelná vodivost

- nízká měrná tepelná kapacita

- velmi dobrá pevnost a životnost vyzdívky

- velmi dobrá odolnost proti tepelným šokům

- neobsahuje žádná pojiva

- neuvolňuje při zahřátí plyny

- jednoduché a rychlé opravy odolává většině chemikálií

- neuvolňuje při zahřátí plyny instalace bez sušení a temperování

© Keratech s.r.o.

Španělská 2, Praha 2, 120 00

info@keratech.cz