top of page

Žáruvzdorné betony

V rámci aliance výrobců  KERMET nabízíme široký sortiment vysoce kvalitních ohnivzdorných betonových směsí a tvarovek na jejich bázi pro vyzdívky termických zařízení. Materiály se osvědčily v mnoha provozech největších podniků Evropy, Ruska a Ukrajiny.

Výhody

бумага керамоволокнистая изоляционная, теплоизоляционная бумага

Společnost KERATECH prostřednictvím svých specialistů může operativně a individuálně řešit problémy s každým zákazníkem a reagovat na jeho vznikající potřeby. Díky takové spolupráci byla vyvinuta většina výrobkového portfolia, a tudíž vítáme každé přání spotřebitelů, které napomůže rozvoji nebo zlepšení vlastností našich výrobků.

ZE ŠIROKÉ OBLASTI UŽITÍ OHNIVDORNÝCH MATERIÁLŮ UVÁDÍME NÍŽE NĚKTERÉ PŘÍKLADY:

 • Kupolové pece

  • hutné ohnivzdorné materiály s nízkým obsahem cementu pro šachty, kolena, sifony, spalovací komory, kouřovody

  • pěchovací hmoty pro kolena a sifony

  • pěchovací a tmelící hmoty pro žlaby

 • Přední koleno

  • pěchovací hmoty pro stálou a provozní vyzdívku

  • ohnivzdorné materiály pro stálou a provozní vyzdívku hutné, s nízkým obsahem cementu (LCC) a s velmi nízkým obsahem cementu (ULCC)

  • ohnivzdorné materiály a hmoty k rekonstrukci stávajících poškozených vyzdívek

 • Elektrické obloukové pece

  • průmyslově vyráběné a termicky opracované ohnivzdorné bloky, s možností použití na kompletní klenbu nebo na její střední část – tzv. srdce (vstup elektrod) a na formu výstupního žlabu.

  • Používají se ohnivzdorné materiály typu ULCC, ohnivzdorná lepidla jako spojovací materiál jednotlivých tvarovek

 • Indukční pec (šedá a vysoce odolná litina, ocel, barevné kovy)

  • hutné ohnivzdorné materiály pro poklopy, nízkocementové a s velmi nízkým obsahem cementu 

  • izolační betony pro poklopy

  • pěchovací hmoty poklopů

  • pěchovací hmoty pro provozní vyzdívky

 • Přepravní a licí kokily

  • pěchovací hmoty pro provozní vyzdívky

  • izolační betony pro izolační vyzdívky

  • ohnivzdorné materiály pro pracovní vyzdívky s nízkým a s velmi nízkým obsahem cementu

  • ohnivzdorné materiály s chemickou vazbou pro opravy čela kokil, a samotekoucí žárobetony pro opravy dna a stěn

  • žáruvzdorná lepidla jako pojiva pro jednotlivé tvarovky

  • ohnivdorné ochranné vrstvy kokil pro litinu

 • Výrobky a hmoty pro mimopecní metalurgii

  • kompletní dmychadla trysek pro vhánění argonu

  • ohnivzdorné materiálypro rychlou montáž trysek vhánění kyslíku

 • Zařízení pro ohřev a tepelné zpracování kovů

 • Monolitní ohnivzdorné vyzdívky, vyzdívky z ohnivzdorných tepelně zpracovaných bloků.

  • pece s krokovým pojezdem

  • dna a bordury karuselových pecí

  • stěn a stropů žíhacích pecí

  • rámu a svrchní vrstvy dna žíhacích pecí

  • spalinovody pecí

  • hořákové tvarovky

 • Šoupátkový uzávěr

  • těsnící tmel

 • Odlévání a rafinace hliníku, též ostatních barevných kovů

  • ohnivzdorné vyzdívky přepravních kokil, možná je také vyzdívka kokily v ocelovém plášti v  podmínkách výrobního závodu nabo přímo ve slévárně,

  • zabezpečení kvalifikovaného předběžného ohřevu, pěchovací vyzdívky přepravních kokil s širokým sortimentem pěchovacích hmot  RUDOPLAST

  • ohnivzdorné vyzdívky tavících a ohřívacích pecí

  • speciální ohnivzdorné materiály ULCC a LCC, odolné vůči penetraci kovem a agresivním struskám při rafinaci

  • hmoty pro opravu žlabů

  • samotekoucí ohnivzdorné materiály pro opravy dna  a stěn

  • ohnivzdorné tmely pro spojování jednotlivých tvarovek

  • ohnivzdorné podložky pro tavící kelímky s nízkým a velmi nízkým obsahem cementu

bottom of page